Aktuality VOK

Boj či pokora?

Někdy má člověk pocit, že máme tisíce odborníků na ochranu přírody a vývoj klimatu. Od akademických pracovníků, kteří nikdy neopustili školu či výzkumný ústav, až po pejskaře a houbaře, kteří se pravidelně toulají po krajině.

Za půlstoletí života člověk už zažil boj proti americkému brouku, proti ozónové díře, boj proti povodním i suchu, boj za energetickou účinnost, boj proti dieselovým motorům, podporu solární energie, větrné energie, podporu bioplynových stanic či energetické pěstování dřevní hmoty.

Z podpory zateplování budov se neobvykle rychle vyvinula absurdní potřeba nuceného větrání a rekuperace… Zkrátka jednotlivé vlny různého „boje“ či veřejné podpory přicházejí a odcházejí.

Čísla či zkušenosti z minulosti máme v omezené míře přibližně od středověku, v případě hospodaření v lese máme k dispozici čísla či časové řady přibližně za dvě století. Naprosto nedostatečné informace.

Momentálně je hlášeno pětisetleté sucho. Je zajímavé, že meteorologové nezvládají předpověď na tři dny dopředu, ale klimatologové vědí, co bude za deset, dvacet, třicet či sto let? Asi mají jiné školy.

I přes satelity a na ně napojené superpočítače přírodě nerozumíme. Kromě naprosto nedostatečných informací, myslím, že chybí pokora ve vztahu k přírodě – schopnost přiznat si, že objektivní informace nemáme a ani je mít nemůžeme. Složité systémy se vždy chovají nepředvídatelně.

Ochranu přírody není možné řešit jako kampaň či výše zmíněný boj. Je potřeba postupovat pomalu, s rozmyslem a pokorou, že jsme s přírodou pevně spojeni!

Vím, že naši kandidáti do zastupitelstva Karlovarského kraje VOK- Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci, pokoru ke vztahu k přírodě mají a ochrana přírody se bude prolínat všemi aktivitami, na kterých se budou podílet.

Ing. Josef Švajgl