Aktuality VOK

Chráněná krajinná oblast Krušné hory?!

Jako hnutí, které působí výhradně v regionu Karlovarského kraje tak nás jako VOK velmi zajímá další rozvoj Krušných hor a tedy i současná diskuse k možnosti vyhlášení Chráněné krajinné oblasti  Krušné hory. Vnímáme Krušného hory jako jednu z nejhezčích a i nejcennějších oblastí kraje, ve které bud někteří z nás přímo žijí, další v ní profesně působí a většina z nás ji velmi často navštěvuje.

Zahájení jednání o možnosti zřízení CHKO je určitě krok správným směrem v přírodních lokalitách území mimo zastavěná a rozvojová území měst a obcí. Zatím jsme na začátku. Jsme rádi, že se nešije nic horkou jehlou. V navrženém území žijí především naši občané a je nepřípustné, aby nám život ovlivňovali lidé přijíždějící do Krušných hor pouze za rekreací a jejich domovy jsou v městských aglomeracích Praze, Plzni a dalších regionech. Zásadní a rozhodující slovo budou mít zastupitelstva dotčených obcí a měst v navrženém území. Je to běh správným směrem, ale vše musí být jasně řečeno včetně plusů a mínusů. Konečné rozhodnutí je na desítky let závazné a neměnné. Je dobré, že byla vytvořena pracovní skupina z řad odborníků, ale je důležité v této záležitosti zapojit také a hlavně vedení jednotlivých obcí a měst. Tito zástupci zastupují naše občany a zájmy rozvoje krušnohorského regionu. Tato záležitost nesmí být politickým tématem. I v současné době mají Krušné hory několik ochran jak v oblasti životního prostředí tak v oblasti památkové péče. Úkolem zastupitelstev obcí bude následně vše vysvětlit a zajistit širokou diskusi s občany a dát jim možnost se k této záležitosti vyjádřit. Doufáme, že se najde vzájemný kompromis mezi ochranou přírody v Krušných horách a se zajištěním rozvoje obcí a života místních obyvatel. V Krušných horách je spousta nádherných přírodních míst a lokalit, která si zaslouží ochranu vyššího stupně, ale zároveň musí být zajištěn rozvoj regionu. Velmi důležitou otázkou bude rovněž výstavba moderní silnice I/13 hlavně v úseku okolo Stráže nad Ohří.