Aktuality VOKVOK KK

Kandidát hnutí VOK Josef März: Udržet nemocnici v Chebu je nutnost

Zdroj: 15.09.2020  Chebský deník 

Odkaz na originál

Jaké body má ve volebním programu hnutí VOK – tedy Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci? Na otázky odpovídal v rámci on-line rozhovoru Deníku MUDr.

Josef März, primář chirurgie Karlovarské krajské nemocnice a zároveň lídr kandidátky hnutí Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci v Karlovarském kraji.

Dobrý den, jak chcete v našem kraji zajistit kvalitní a prostupný systém zdravotní péče?

Cílem je v tuto chvíli zachovat nemocnice v Karlových Varech, Sokolově i Chebu jako páteřní síť kraje, není pro mě přijatelné dále privatizovat Cheb nebo Karlovy Vary, případně rušit například internu v Chebu. Určitě je třeba spolupracovat na typu péče a její návaznosti v Mariánských Lázních. Plus podpora primární péče, tedy praktických a dětských lékařů, zubařů a dalších specialistů. Jejich dostupnost je velkým handicapem v našem kraji. A jak toho dosáhnout? Je nezbytná podpora a spolupráce s menšími obcemi při zajištění ambulancí – ne jen vyřčená, ale i faktická, na místě, jasným příspěvkem. Práce s lékařskými fakultami a náborem absolventů -v tuto chvíli nevidím jakoukoli snahu kraje. Uvedeme konečně v život systém krajských odborníků, který 4 roky spí, a koncepci zdravotnictví – jsou potřeba jasná pravidla, kde je jaká péče poskytována. Tak, aby byla efektivní distribuce prostředků, například na přístrojové vybavení. A zdravotníci, aby měli klid na práci, jejíž rozsah je jasný a bez spekulací a dohadů.

Na Chebsku je velkým tématem tamní nemocnice, konkrétně Interní oddělení a hrozba jejího zavření. Co si o tom myslíte? Je šance ji udržet?

Nejen šance, ale nutnost.

Prostě nemocnice v Chebu má své místo ve struktuře krajského zdravotnictví, má velký spád rozlohou i počtem pacientů. To tvrdím dlouhodobě a tvrdit budu. I proto jsem trval na její rekonstrukci a dobudování.

Jaké podmínky vytvoříte pro kvalifikovaný zdravotnický personál, aby neodcházel do jiných zdravotnických zařízení a do zahraničí?

Myslím, že mzdové podmínky jsou nyní nastaveny, nicméně je třeba jasně atakovat ministerstvo zdravotnictví a vládu, aby zohlednila specifika regionu – jeho blízkost hranic a jiné možnosti v Německu – nejen platové, ale často i sociální – důchody, příspěvky na děti atd. A nemocnice nemají rezervu toto hradit, tady musí sehrát úlohu stát. Není možné, aby fakultní nemocnice měly přezaměstnanost a do příhraničí nešel nikdo. I přesto, že kvalita péče je podle mě dobrá, nemocnice jsou dobře vybavené a možnost se zde něco naučit a začít profesní život je výborná. Kraj pak může svou podporu ambulancím i nemocnicím při náborech a podpoře kvalifikace jistě rozšířit. Nejen o tok peněz, ale i o svoji aktivitu při prezentaci, náboru, podpoře bydlení a zaměstnanosti partnerů.

Prostě nejen dotovat, ale i aktivně něco dělat.

Karlovarský kraj je ze všech krajů v České republice na posledním místě, jak to budete chtít změnit?

To je na hodně dlouho, jen stručně – podporou podmínek pro život v kraji – zaměstnanost, vysoké školství, dostupnost zdravotní péče. Dopravní obslužnost – napojení na dálniční síť, ale i například jednotná jízdenka v regionu pro jednoduché dojíždění za prací. A určitě práce na udržení a podpoře kvality životního prostředí. Prostě v našem kraji je krásně, musíme podporovat podmínky nejen pro naše návštěvníky, ale především pro naše obyvatele. Více bych odkázal na naše stránky VOK -Volba pro kraj.