František Stůj

František Stůj žije v Kraslicích, kde je již od roku 1984 ředitelem Základní umělecké školy. Zároveň působí jako člen krajské umělecké rady a předseda krajské kytarové sekce. Je zastupitelem města Kraslice.

Za svůj největší úspěch František považuje výstavbu zcela nového koncertního sálu, včetně nahrávacího studia. Sál slouží potřebám školy i veřejnosti. Celá škola prošla celkovou rekonstrukcí a nyní se řadí k reprezentativním budovám ve městě. Od roku 1990 je to jediná nová stavba na území města. Do zastupitelstva města kandidoval poprvé v roce 1998 a jako jediný zastupitel byl od té doby zvolen již pošesté. Od té doby působil třikrát jako člen městské rady, dvakrát byl předsedou kulturní komise a třikrát předsedou finančního výboru.

V současnosti je také členem petičního výboru bývalých zaměstnanců firmy Denak-Amati, který inicioval kampaň za záchranu hodnotné sbírky historických nástrojů dočasně deponovaných v továrně téže firmy.  Současně se silně angažuje ve výboru pro zřízení kraslického muzea, kde by tyto sbírky byly umístěny. Muzeum by připomínalo nejen vznik a historii výroby hudebních nástrojů, ale i historii města a celého regionu.

Františkovým volebním tématem je pomoc okrajovým nebo příhraničním obcím. Prosazuje zlepšení krajského systému vzdělávání a vytváření pracovních příležitostí pro čerstvé absolventy škol. Jeho prioritou je podpora základních uměleckých škol, ale také podpora a rozvoj oddílu kopané a oddílu lyžařů.

Se svou ženou je již 42 let. V životě má to štěstí, že jeho povolání je zároveň i hlavním koníčkem. Několik desítek let veřejně vystupuje jako interpret různých žánrů hudby. Zprvu koncertoval v malém uskupení a nyní vede a hraje s velkým big bandem.

František Stůj,
ředitel ZUŠ, zastupitel města Kraslice