Martin Maleček

Martin Maleček se narodil v roce 1972 v Ostrově. V současnosti působí jako starosta města Hroznětín a dobrovolný hasič. V komunální politice je 14 let, čtyři roky jako místostarosta a 10 let jako starosta. Věnuje se také práci s mládeží v Hroznětínském klubu a kroužku vaření se starostou.

Za svou hlavní prioritu považuje Martin Maleček rozvoj venkova. „Kvalita života na vesnici a v malých obcích musí být srovnatelná s velkými městy. Je pro nás důležité zachovat na venkově zdravotní péči a základní vzdělávání,“ říká.

V rámci krajského rozpočtu se bude snažit zachovat dotační program rozvoje venkova, agroturistiky, cyklistické infrastruktury a dalších titulů. Podporu si podle něj zaslouží rovněž spolková činnost, ať už jde o kulturní akce nebo sportovní činnost. Za nejdůležitější v této oblasti považuje zachování a podporu sboru dobrovolných hasičů a také místních tradic.

Hodlá také podpořit schválení nového dotačního titulu na zvýšení kvality mobilní sítě v hůře dostupných lokalitách. Životní podmínky na venkově chce zlepšit podporou rozvoje podnikání, pracovních příležitostí a práce z domova. Ve spolupráci s obcemi vznikne analýza potřeb lékařů a učitelů a zajištění jejich financování z krajského rozpočtu. Pro zkvalitnění dopravní obslužnosti prosazuje v rámci spolupráce s dopravními společnostmi zajistit nákup moderních nízkopodlažních drážních souprav. Mezi Martinovy koníčky patří autoturistika, vaření a psí kamarádi. Ve svém volné čase se věnuje rodině, luštění křížovek a rád posedí s přáteli. Velice rád cestuje po Česku i v zahraničí. Energii si nabíjí v přírodě procházkou se svými psími mazlíčky.

Martin Maleček,
starosta města Hroznětín, dobrovolný hasič