Pavel Pagáč

Pracuje jako stavební technik v silničním i pozemním stavitelství. Působí jako velitel sboru dobrovolných hasičů. Je radním města Cheb.

Pavel Pagáč má za sebou 25 let praxe v silničním stavitelství v různých manažerských pozicích u různých významných stavebních společností. Jako dobrovolný hasič je aktivní na okresní úrovni jako náměstek starosty a na krajské stojí v čele odborné rady prevence. Podílí se také na přípravě mládeže svého domovského sboru a je aktivním rozhodčím mládeže.

Vedle rozvoje regionu má Pavel za svou hlavní prioritu rozvoj dopravní obslužnosti regionu. Jde především o zajištění dostatečného množství spojů ve veřejné dopravě, dobudování kvalitní infrastruktury, zejména silniční rychlostní napojení na Prahu a do sousedního Německa, ale i zlepšení stavu silnic nižší třídy. Prosazuje také dotační podporu technického vybavení hasičských záchranných sborů v jednotlivých obcích regionu a vytvoření programu prevence vzniku požárů v Karlovarském kraji.

Většinu volného času Pavel věnuje hasičům, své 15leté dceři a rodičům. Rád si zahraje fotbálek a v zimě se věnuje lyžování. Donedávna také aktivně hrál házenou. Fandí volejbalovému VK Karlovarsko.

Pavel Pagáč,
dobrovolný hasič, radní města Cheb