Rudolf Chlad

Dlouholetý náčelník Horské služby Krušné hory a Horské služby ČR se narodil v roce 1947. V současnosti je v důchodu, ale aktivně se zapojuje do dění v Božím Daru i dalších místech na Karlovarsku. Působil jako poslanec Parlamentu ČR v letech 2010 – 2013.

Rudolf Chlad má za sebou bohatou profesní historii. Po dvou letech na Fakultě stavební ČVUT pracoval jako projektant a později stavěl lyžařské vleky na Klínovci. To už působil jako dobrovolník Horské služby a v roce 1974 se stal jejím terénním pracovníkem na plný úvazek. Od roku 1988 vedl 22 let Horskou službu Krušné hory a celkem třikrát byl republikovým náčelníkem horských záchranářů, naposledy v letech 2001 a 2002. V letech 2017 a 2018 byl statutárním zástupcem, tedy ředitelem Horské služby ČR. Během působení u HS absolvoval dálkové studium zaměstnanců ČSTV.

Vedle práce u Horské služby byl dlouholetým starostou Sboru dobrovolných hasičů Boží Dar, místostarostou Božího Daru v letech 1990 – 1998 a zastupitelem obce. Působí jako čestný předseda neziskové organizace ANNA KK.  V letech 1995 až 2015 působil jako předseda ekologického občanského sdružení Rosnatka, které se věnovalo např. výstavbě naučných stezek Božídarské rašeliniště a Blatenský příkop. Od roku 2019 je členem výboru Spolku Ryžovna.

Jeho tématem pro krajské volby je zadržování vody v krajině. Chce napravit situaci, kdy se v praxi neplní nařízení vlády o zadržování vody. Krušné hory jsou přitom jednou z oblastí, která byla vybrána jako přirozený akumulátor pitné vody nejen pro Karlovarský region. Druhým tématem je ilegální imigrace do Karlovarského kraje. Ekonomičtí přistěhovalci na rozdíl od Slováků, Vietnamců nebo Ukrajinců, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují, přicházejí jen kvůli ekonomickým výhodám a snaží se pod pohrůžkou násilí měnit historický hodnotový žebříček, kulturu, náboženství a vše, co jsme společně s našimi předky vytvořili. Toto téma je v úzké návaznosti na bezpečnostní a zdravotnickou politiku kraje, která je založena na spolupráci složek Integrovaného záchranného systému.

Rudolf Chlad je ženatý, má dvě dospělé děti, pět vnoučat a volný čas tráví nejraději s rodinou. Mezi jeho další koníčky patří plavání, lyžování, skialpinismus a motorismus (v 80. letech byl opakovaně mistrem ČSSR v automobilových soutěžích).

Rudolf Chlad,
emeritní náčelník Horské Služby, Boží Dar