VOK ÚK

„Máme ve svém středu, jak zkušené politiky, tak odborníky“ říká MUDr. Ota Staňo. (lídr VOK – Volba pro kraj)

Pojďme rovnou k věci. V jakém stavu se nachází zdravotnictví v našem kraji?

Zdravotnictví v posledních letech prochází výraznými změnami jak
v oblasti legislativy, tak v oblasti strukturální. Chceme kvalitní, a hlavně pro pacienty dostupný, systém zdravotnické péče v celém našem kraji. Pouze tak je možné mít kvalitní péči ve všech jeho okresech, kde

prostředky budou vynakládány efektivně. Zvláště v době koronavirové krize se ukázaly nedostatky systému s nutným účinným řešením do budoucna. Je nutné zajistit dostatek laboratorních vyšetření, odběrových míst a dostatek ochranných pomůcek.

To vypadá na docela složitý problém, co s tím budete dělat?

Politik může a musí otevírat dveře, ale dále musí nechat jednat a hlavně argumentovat odborníky. Ale abych byl konkrétní tak máme připravené kroky, které změny nastartují. Podpoříme investice do okresních nemocnic podle aktuálních potřeb, aby splňovaly podmínky komplexní základní a specializované péče. Zachováme tarifní odměňování pracovníků ve zdravotnických zařízeních řízených krajem v dosavadní výši s pravidelnou valorizací minimálně o výši inflace. Podpoříme finančně i legislativně domácí hospicovou péči dostupnou v celém kraji.

Vidím, že chcete nemocnice skutečně lépe a hospodárněji řídit. Jak se díváte na otázku privatizace nemocnic?

Říkáme jasné NE privatizaci okresních nemocnic nebo případně jednotlivých pracovišť. Musí být zachována základní síť nemocnic krajem řízených. Budeme usilovat o reorganizaci KZ a.s. – vytvoření ekonomické a právní samostatnosti okresních nemocnic! Podpoříme nemocnice v Rumburku a Litoměřicích. Budeme usilovat o zřízení RZP – rychlé zdravotnické pomoci ve Varnsdorfu. Navážeme intenzivnější spolupráci s obcemi při pomoci se zajištěním základní zdravotnické péče.

Můžete na závěr říct proč právě VOK – volba pro kraj?

Protože Ústecký kraj nutně potřebuje změnu, potřebuje odborný přístup nejen ve zdravotnictví. A jiné lidi v krajské politice, nezatížené předchozími vztahy a závazky. Je nutné nahradit lidi politicky dosazené odborníky. Pak teprve může skončit politická provázanost a tzv. „tunely“ současných velkých, celostátně působících politických stran. Politika je důležitá, ale nesmí se odtrhnout od reality a žít jen volbami a snahou o udržení pozic!