Aktuality VOK

Meze solidarity

Obce a města zajišťovaly v uplynulých měsících ve spolupráci s dobrovolnými organizacemi a individuální dobrovolníky nezbytné služby, aby všichni potřební se cítili bezpečně, měli zajištěny všechny potřeby v nepředvídatelné karanténě, která nastala.

Obce ukázaly solidaritu a odvedly obrovský kus práce. Jediná pomoc státu ve vztahu k obcím bylo zaslání metodického materiálu, jak účtovat roušky a materiál na jejich výrobu. Přesto obce loajálně stály v první linii za nařízeními a doporučeními vlády. Za nařízeními, které byly často nelogické a iracionální…

Politici na centrální úrovni se předvádí v odhadech propadu ekonomiky, nejlépe s přesností na jedno desetinné místo. Obce jsou nabádány, aby investovaly a pomohly zmírnit dopady koronakrize. Bez ohledu na toto prohlášení se nyní vláda snaží prosadit zákon, který zapojuje obce do sociální politiky státu prostřednictvím změny rozpočtového určení daní.

Novela zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 rozšiřuje daňový bonus i na fyzické osoby, které jsou společníky společnosti s ručením omezeným s jedním či dvěma společníky, popřípadě se společníky, kteří jsou členy jedné rodiny (společníkem musí být fyzická osoba) a dále rozšíření počítá s OSVČ poskytující pěstounství a dobrovolnictví v pečovatelských službách. Tato pomoc je poskytována formou kompenzace částkou ve výši 500,- Kč na osobu za každý kalendářní den, bohužel na úkor obcí a krajů. Předpokládá se, že dopad na obce bude 1000 Kč na občana obce. V případě obce o jednom tisíci obyvatel, tedy pokles jeden milion korun. Tyto finance by měly být určeny na investice a rozvoj obce, nikoliv na sociální politiku státu, i když v mimořádné situaci.

Pan premiér deklaroval, že na příjmy obcí se nebude sahat a ministryně financí prohlásila, že patnácti procentní pokles příjmu obce přežijí. Ano asi přežijí, ale případným schválením zákona již pravděpodobně mnoho obcí překročí patnáctiprocentní pokles příjmů a určitě nezbyde na investice. Argumentace tím, že obce v minulosti v převážné míře hospodařily dobře neobstojí. Není přece možné trestat úspěšné a srazit nejvýznamnějšího veřejnoprávního investora do kolen.

Malá obec nemá možnost vzít si nízkonákladový dluh jako stát! Je potřeba vyslovit zásadní nesouhlas s tímto záměrem a bránit rozpočtové určení daní pro obce.

Ing. Josef Švajgl

starosta Drmoulu na Mariánskolázeňsku a bývalý manažer dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňska