Aktuality VOK

Michal Soukup navštívil ROTAS STROJÍRNY.

Historie společnosti ROTAS STROJÍRNY spol. s.r.o, kterou se rozhodl navštívit předseda hnutí VOK-Volba pro kraj, Ing. Michal Soukup, sahá až do roku 1909, kdy se železárny stávají akciovou společností. Slučují se s železárnami v Nejdku v „Železárna Rotava – Nejdek“ se sídlem ve Vídni. V letech 1910-1911 byly postaveny další dvě ocelářské pece. Výroba ingotů dosahovala 7200 tun, plechu 1700 tun ročně. Vyráběl se zde plech pozinkovaný i pocínovaný. Rotava byla jediným podnikem v Rakousko-Uherském mocnářství, která vyráběla konzervářský plech.

V současné době je společnost ryze českou firmou, kterou zastupuje Ing. Jiří Hrůza. Ten dokázal překonat mnoho problémů spojených s privatizací společnosti. Nyní se společnost zaměřuje na výrobu svařenců od 1 tuny, opracování a dodávku strojů s mechanickými a hydraulickými pohony. Řadí se mezi střední podniky. Výrobní portfolio podniku je velmi široké díky silnému zázemí a rozsáhlému modernímu strojovému parku.

Oba pánové se navíc úspěšně angažují i v jiných než podnikatelských aktivitách. Při svém setkání stihli probrat i krajskou politiku, kde je VOK ve vládnoucí koalici a jak případně společnosti v současné pandemické době pomoci.