Aktuality VOK

Migrace v našem kraji.

Migrace je v posledních letech velmi choulostivé téma, přesto bychom se mu neměli mu vyhýbat. Doporučuji zaujmout rozumný postoj a nezavírat oči před problémem, který dle průzkumu občany Karlovarského kraje zajímá. I když by se dalo namítnout, že to není tak úplně krajské téma, týká se nás všech, a to především jako občanů této země.

Migrace, jak víme z historie, byla je a bude choulostivým problémem. Nedá se paušálně odsoudit, nebo bezmezně podporovat. Osobně jsem celý život jako záchranář Horské služby pomáhal lidem v nouzi bez ohledu na barvu pleti a státní příslušnost. Zdůrazňuji lidem v nouzi. Nemohu ale pomáhat lidem, kteří obratem ublíží mé rodině a našim spoluobčanům. Nemohu také tolerovat, aby tito nelegální migranti pod pohrůžkou násilí nutili nás Evropany měnit hodnotový historický žebříček, kulturu, náboženství a vlastně vše, co naši předci a my v minulosti vytvářeli. Vůbec nám/mně nevadí migranti respektující naše zvyklosti a zákony a snahu být pro naši republiku, potažmo Evropu, přínosem a ne vyvolávat strach o naše zdraví a životy. Kritizuje snad někdo příliv migrantů ze Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu či Polska? Myslím, že ne. Pracují, jejich děti chodí do školy a většina z nich dodržuje naše zákony. Ale tak je to obdobné i u našich lidí v Česku.

To je myslím /e/ podstata migrační politiky, kterou bychom si měli hlídat, aby nedocházelo k násilnostem. Nejen migrační, ale hlavně BEZPEČNOSTNÍ politiky, která musí platit pro všechny, včetně našinců.

To znamená měřit všem stejným metrem a v tomto plně podporovat bezpečnostní složky kraje, aby neměly strach spravedlivě zakročit proti komukoliv, kdo bude porušovat naše zákony a zvyklosti.

Včetně spravedlivého rozhodování naší justice.

Rudolf Chlad