Bc. Martin Kopřiva

Jsem programátor v současné době se zaměřením na vývoj mobilních aplikaci. Jakožto čerstvý absolvent vysoké školy nemám příliš praktických zkušeností. Ovšem za poměrně krátkou dobu mé kariéry jsem spolupracoval na několika zajímavých projektech pro zahraniční klienty. Má profese je zároveň i mým koníčkem což považuji za velkou výhodu. Paleta mých zájmu je velice pestrá, přičemž všechny jsou nějakým způsobem spojeny a dokáži se tak posunovat dále. K mým koníčkům se řadí například hra na bicí, kde vidím hned dva přínosy a to uvolnění od pracovního zápřahu a příležitost potkat zajímavé osoby.

V krajských volbách kandiduji, protože bych rád byl součástí změn, které povedou ke zkvalitnění životní úrovně v našem kraji.
Z řady oblastí, které si zaslouží pozornost, vyzdvihuji životní prostředí. Sama příroda je velice mocná čarodějka. Neznamená to však, že ji nemůžeme pomoct. Myslím si, že my lidé ji to dlužíme.

V našem kraji byl velice rozšířen hutní průmysl, což se také patřičně podepsalo na kvalitě ovzduší. Dále se neustále tvoří nelegální skládky odpadů mnohdy i nebezpečného. Pokud chceme něco změnit a vytvořit si lepší místo pro život, myslím, že bychom měli začít právě u životního prostředí.

Podporuji odstraňování starých ekologických zátěží, na účet státu či firmy, která svou činností stav způsobila a také kroky vedoucí k čistšímu ovzduší.

Důležité je vědět, na koho se můžeme spolehnout a podpořit společné zájmy.

Bc. Martin Kopřiva,
programátor, Frýdek-Místek