Ing. Adam Rykala

Vystudoval jsem Gymnázium v Ostravě-Zábřehu a magisterský obor eurospráva na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Jsem ženatý a mám dva syny.

Po dlouhém přemýšlení a poradě s rodinou a přáteli jsem přijal už jako nestraník nabídku od Hnutí VOK – Volba pro kraj kandidovat na kandidátce Hnutí VOK do krajského zastupitelstva. Hnutí odborníků a nestraníků, složeného z lidí, kterých si velice vážím. S volebním programem jsem se ztotožnil ihned, neboť má podobné priority jako náš spolek Společně tvoříme Ostravu – vytvořit z kraje lepší místo pro život.
Svých dlouholetých zkušeností v politice mohu nyní využít také jako volební manažer v kampani VOK v našem kraji.
Sliby umím dotáhnout až ke splnění. Příkladem za všechny je zákaz hazardu na Ostravě-Jihu, což se nikdy nikomu přes silné hazardní lobby, mediální i jiné podpásové útoky a výhružky nepovedlo. Hazard jsme s pomocí partnerů zakázali a kriminalita na Ostravě-Jihu poklesla.
Rád se obklopuji schopnými a pracovitými lidmi. Za lidi se umím postavit.
Jsem totiž bojovník a nikdy neustupuju šmejdům. A taky se nikdy nevzdávám. Ale to už vy, co mě znáte, víte.

Aktivní politik a občan

V letech 2010 až 2017 jsem byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR za Moravskoslezský kraj, v letech 2012 až 2014 jsem působil v zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, v letech 2006 až 2010 a opět 2014 až 2018 zastupitel a radní městského obvodu Ostrava-Jih. V komunálních volbách v roce 2014 jsem byl zvolen zastupitelem Městského obvodu Ostrava-Jih. Na starost jsem měl resort školství, kultury a tělovýchovy a prevence kriminality. V roce 2018 jsem opustil aktivní politiku, ale o dění v našem městě a kraji jsem se nepřestal zajímat nikdy. A proto jsme v roce 2019 založili s dalšími Ostravany zapsaný spolek Společně tvoříme Ostravu, jehož jsem předsedou. Mezi cíle spolku patří zlepšení kvality života ve městě a jeho městských obvodech, podpora aktivit pro děti a mládež, podpora seniorů, ochrana přírody a krajiny, zlepšení infrastruktury a občanské vybavenosti ve městě, bezpečnost občanů, hájení zájmů občanů, realizace a podpora volnočasových a sportovních aktivit, napomáhání rozvoji veřejného života, kultury a zdraví občanů města, spolupráce a jednání s příslušnými orgány městské a státní správy či jinými organizacemi ve věcech cílů spolku.

Ing. Adam Rykala,
ekonom, předseda spolku Společně tvoříme Ostravu, Ostrava