Ing. Jiří Kubica

Narodil jsem se sice v malém městě Žulová v okrese Jeseník, ale již více jak 20 let žiji v Ostravě. Absolvoval jsem Fakultu elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické Univerzity v Ostravě, a to v oboru Informační a komunikační technologie. Této odborné oblasti se věnuji i v profesní kariéře, a to ve vlastní firmě zaměřené na aplikaci informačních systémů a technologií do praxe – společnost Railsformers s.r.o., a také jako manažer při zavádění ICT v dalším vzdělávání v rámci celorepublikových i krajských projektů. Věnuji se rovněž poradenské a lektorské činnosti ve svém oboru – jak ve formátu komerčních kurzů a workshopů, tak i výukou MBA v oblasti e-commerce a ICT bezpečnosti. Mám dvě děti školou povinné a ročního syna. Pokud už mi zbývá něco málo volného času, věnuji se fotografování pod pseudonymem „Flying Viking“ a sportovně střílím.
Vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem v projektech v oblasti školství (Národní ústav pro vzdělávání, MŠMT, Centrum uznávání Olomouckého kraje atd.), osobních zkušeností ze startu a rozvoje start-upů a poradenské činnosti právě v oblasti začínajících podnikatelů (např. pro Moravskoslezský kraj nebo Moravskoslezské inovační centrum Ostrava) bych se chtěl zaměřit právě na motivaci a podporu začínajících podnikatelů v kraji. Současnou situaci vnímám sice jako pomalu se zlepšující, ale stále zaostávající za jinými regiony České republiky. Chtěl bych v rámci Moravskoslezského kraje řešit osvětu a podporu podnikání již na středních resp. základních školách a motivovat je ke startu a rozvoji podnikání v našem kraji.

Ing. Jiří Kubica,
majitel soukromé firmy, manažer, pedagog, Ostrava