Ing. Lydie Klimová

Jsem tady, s rozumem i srdcem.

I když nejsem rodačka z Karviné, velkou čast svého života jsem zde strávila.  V Karviné jsem vyrůstala, založila rodinu, studovala a více než 30 let pracovala. Nyní bydlím kousek za Karvinou v Petrovicích.  Svoji energii dělím mezi práci, rodinu a koníčky a svůj volný čas  vyplňuji do poslední vteřiny, tak jak mne zná moje rodina, přátelé, spolupracovníci. Avšak největší radost mi přináší moje dvě děti a tři vnoučata. Během svého pracovního působení v organizacích města Karviné jsem  byla nepřetržitě v kontaktu s občany nejen města Karviné, ale i celého kraje. Poznávala jejich problémy a potřeby.  Věřím, že své dlouholeté zkušenosti využiji  i nadále, a to  zejména v komunikaci s lidmi, v hledání řešení jejich prolémů a nasloucháním jejich potřeb a podnětů, což je důležité především pro zlepšování a zkvalitňování jejich životů. Zároveň více než 20 let se pohybuji v oblasti služeb a v rámci soukromého podnikání se podílím na vytváření pracovních míst v Karviné. 

„Proč jsem se rozhodla vstoupit do krajských voleb za hnutí Volba pro kraj – VOK?“ Zapojením se do věcí veřejných je možnost jak ovlivňovat smysluplné a potřebné záležitosti v kraji, ve kterém žijeme. Není mi totiž lhostejné, jak se lidem daří, jak jsou spokojeni s životním prostředím, pracovními možnostmi, zdravotní péčí i sociálním zabezpečením. Jsem připravena se aktivně zapojit právě v těchto oblastech, které jsou mi blízké a kde využiji všech svých dosavadních znalostí a  zkušeností. 

Mým životním mottem je: Vstřícnost a lidský přístup

Ing. Lydie Klimová,
podnikatelka v oblasti služeb, Karviná