Ing. Renáta Valerie NEŠPOREK, Ph.D., MBA, LL.M.

Jsem 1.viceprezidentkou Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek a současně fashion manažerkou návrhářské značky MarVa de Luxe.

Disponuji manažerskými zkušenosti z akademické sféry i veřejné správy, konkrétně ze segmentu kreativního průmyslu. Uznávám hodnoty jako jsou profesionalita, princip win – win a komunikace, které se promítají do mého každodenního života.

Mé profesní aktivity jsou současně mým koníčkem, neumím si představit, že dělám něco, co mě nebaví. Mé zájmy jsou širokospektrální a zahrnují leccos, přičemž je pro mě zajímavé i užitečné nacházet průsečíky, které dokáží věci posunovat dál a žádoucím směrem. Mezi mé koníčky patří např. i mediace, kde spatřuji velkou šanci pro mimosoudní řešení sporů, umění a vlastní tvorba a vše je protkáno chutí měnit věci k lepšímu.

Ing. Renáta Valerie NEŠPOREK, Ph.D., MBA, LL.M.
1 viceprezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek, vysokoškolská pedagožka, Bohumín