JUDr. Matěj Benda

Před třemi lety jsem dostudoval Právnickou fakultu UK a začal pracovat v souladu se složeným slibem, aby byla rovnost práva a spravedlnost úsudku, v nichž spočívá blaho státu, vždy zachována. Odborně se věnuji oblastem evropského a mezinárodního práva, které v posledních desetiletích stále víc ovlivňují globalizovaný svět, který svou podstatou dopadá nejen na národní, ale rovněž na regionální dění, které ovlivňuje každodenní život nás a našeho okolí.

V době zdravotní, hospodářské a environmentální krize je nutné, abychom napnuli všechny síly a bojovali za stabilní a zabezpečené zdravotnictví a sociální spravedlnost a neustupovali od standardů ochrany prostředí, v němž žijeme my, naše rodiny a známí. Budoucnost, zejména po současné krizi, nesmí nabízet jen krátkodobá zatěžující opatření, ale naopak ta dlouhodobá, která budou schopna pomoci konkrétním oblastem života, a to nejen v našem kraji, ale v celém Česku.

Na následující čtyři roky mám jasné cíle, které se dají prosazovat nejen z Prahy, ale rovněž z krajského města. Cílenou podporou musíme chránit pracovní místa a podporovat malé a střední podnikání, které je páteří naší ekonomiky. Nesmíme zavírat oči nad přetíženými zdravotnickými a sociálními službami, které musí být adekvátně finančně i materiálně zajištěny tak, aby byly chloubou nás všech. Pozadu nesmí zůstat ani rozvoj odborného a kvalitního vzdělávání, digitalizace krajského školství a zapojení všech majetkových skupin podporou rodin v nouzi a rodičů samoživitelů tak, abychom garantovali co nejkvalitnější přípravu našich studentů na život. Ani na minutu nesmíme zapomenout na vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, půdu, která nás živí a krajinu, která nás naplňuje. Náš kraj si zaslouží vynaložení maximální energie na ochranu životního prostředí, která stojí ruku v ruce se zajištěním udržitelného růstu.

Nebuďme tedy lhostejní k našemu okolí a společně vraťme našemu kraji zpět jeho možnosti.

JUDr. Matěj Benda,
právník