Mgr. Miroslava Škaldová

„Můžeme děti mít, vychovávat a vzdělávat, jak nejlépe umíme, ale je třeba jim vytvořit prostor pro seberealizaci.“

Po střední pedagogické škole jsem vystudovala Vysokou školu pedagogickou v Hradci Králové, dále jsem své znalosti prohlubovala na Ostravské univerzitě a doposud jsem v oblasti dalšího vzdělávání stále aktivní.

Ve své pedagogické praxi jsem prošla všemi stupni vzdělávání. Působila jsem na středních školách, gymnáziích, ve speciálním školství, v základním školství, spolupracovala s vysokými školami. Zkušenosti jsem sbírala povětšinou ve vedoucích manažerských funkcích. Měla příležitost navštívit mnohé země Evropy – severské země, Francii, Německo, Bulharsko, Maďarsko, Holandsko a další, v nichž jsem mohla poznat i porovnat úroveň zahraničního školství ve vztahu ke školství našemu. Díky dlouhodobému působení ve speciálním školství se mohu dnes s určitým nadhledem podívat na inkluzivní vzdělávání a vidět potřeby i vize v této oblasti do budoucnosti.

V oblasti školství a vzdělávání působím již bez mála 35 let, nyní jako ředitelka základní a mateřské školy. Mnohdy to nebyla cesta jednoduchá, neboť zkušenosti jsou důležitá věc, jen školné někdy bývá „vysoké“. Za sebe mohu říci, že jsem kantorem, pedagogem co do odborné stránky „kovaným“.

Je důležité mít kvalitní školy, je důležité v nich mít připravené kvalitní odborníky a je důležité pro tyto odborníky vytvářet takové prostředí a takové podmínky, které podpoří vzdělávání další naší budoucí generace.

Mým zájmem a úkolem v této oblasti je podílet se a podpořit práci v rámci našeho kraje tak, aby vše, co se v oblasti vzdělávání v současné době děje a připravuje, bylo smysluplné, jednoznačné, uchopitelné. Pokud se nám toto bude dařit v našem kraji naplňovat, pak se nebojím o naši budoucí generaci.      

Člověk zastává v průběhu svého života mnoho rolí. Jsem ženou, matkou, dnes i babičkou, ale především jsem občan. Bydlím, žiju a jsem v Ostravě, rozhlížím se a vnímám tento kraj. Potkávám zde mnoho přátel, kolegů a dalších více či méně spokojených občanů. Je třeba si klást otázky, kde je nutno pomoci, napřít síly, abychom byli spokojenější, ale také se ptát, co vás trápí?

Naše seniory trápí především drahé léky a doplatky za ně, nemožnost umístění v domovech důchodců nebo v domovech se sociální péčí v případě okamžité nutnosti. Důchody, které jsou pro většinu z nich doslova almužnou za to, že po celý život tvrdě pracovali. Tady můžeme pomoci předkládáním návrhů zákonů vládě a parlamentu, k čemuž má krajské zastupitelstvo kompetenci, kterou v současné době nevyužívá. Mladé rodiny řeší, kde budou bydlet, jak budou bydlet a „za kolik“. O matkách samoživitelkách, které na vše zůstaly samy, se prakticky ani nehovoří.

V oblasti dopravy je třeba zmínit nejen neustále donekonečna se opakující a dlouhotrvající opravy mostů, silnic a dálnic. Ale i to, že naše letecká doprava v Ostravě je naprosto na okraji veškerého zájmu.

Náš kraj je svérázný a krásný. Jsou tu velmi pracovití lidé, kteří si zaslouží mít kvalitní podmínky a prostředí pro život, který zde žijí. Za mou prací i mým životem nejsou a nikdy nebyla jen slova, byly a jsou to především činy, pracovitost, vytrvalost, zodpovědnost, schopnost dotáhnout věci do cíle. Jsem týmový hráč. Věřím, že nejen tyto vlastnosti, ale moje životní i profesní zkušenosti pomohou vyřešit mnohá úskalí tohoto kraje.

Mgr. Miroslava Škaldová,
ředitelka základní a mateřské školy, Ostrava