Mgr. Petr Szlaur

Jsem již dvacet let pastorem Církve živého Boha ve Frýdku-Místku. Mým celoživotním cílem je pomáhat lidem žít lepší a smysluplný život. Působíme mezi dětmi, i mládeži a rozumím výzvám, kterým čelí. Vidím důležitost rodiny, výchovy dětí, úcty k seniorům a zdravého sebevědomí. V minulosti jsem podnikal v obchodu a díky zkušenostem rozumím také podnikatelské sféře, která čelí časté neoprávněné kritice. Disponuji tlumočnickými zkušenostmi, které jsem získal na mezinárodních konferencích a sympoziích. Protože razím heslo: “Né vždy bude tak jak dnes!”, vybízím lidi kolem sebe, aby byli maximálně připravení na změny, které život přináší. Zajímám se o kulturu a vzdělávání je mým koníčkem. Křesťanské hodnoty, empatie a umění naslouchat lidem všech generací je to, co mě naplňuje a pokud mohu lidem podat pomocnou ruku a doprovázet je v jejich životních výzvách dělám to s nadšením a soucitem. Věřím v možnost změny a to mě motivuje ke kandidatuře.

Mgr. Petr Szlaur,
pastor, Střítež