PhDr. Dagmar Malíková

20 let pracuji jako poradkyně v oblasti pojištění a 22 let jsem zastupitelkou Obce Hnojník (z toho 8 let jsem vykonávala funkci místostarostky a následně starostky obce).

Obě vykonávané činnosti se navzájem propojují, neboť vždy je to práce s lidmi, kterou mám moc ráda. Lidé mě vždy zajímali a ráda jim pomohu, pokud je to v mých silách, případně se snažím zajistit pomoc. V současné době jsem předsedkyní sociálního výboru zastupitelstva, a tím jsem blíž i potřebám nejen seniorů, ale také občanům s různým zdravotním handicapem. To je oblast, která mě velmi zajímá a vnímám zde možnost zlepšení podmínek na podporu rodin s handicapovaným členem ze strany státu nebo mimovládních organizací. Jsem vstřícná, empatická, zodpovědná a důsledná.

Za roky mé dosavadní praxe jsem získala zkušenosti nejen z oblasti péče o seniory, ale doplnila jsem si také vzdělání v sociální oblasti, které mohu dále využít.

V průběhu letošního roku jsem dokončila doktorandské studium na Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty Bratislava. Ve své rigorózní práci jsem se zaměřila na život v rodinách s handicapovanými dětmi. Zabývala jsem se dále i otázkou dopadu na partnerské vztahy v těchto rodinách. Získané znalosti a vědomosti z praktického výzkumu bych chtěla využít v rámci práce v krajském zastupitelstvu. Chci být nápomocná při získávání nových způsobů možností financování těchto rodin.

Uvědomuji si náročnost nejen z ekonomické stránky problému, ale vnímám důležitost a potřebnost poradenské činnosti těmto vyjmenovaným skupinám, neboť si silně uvědomuji, že mnohé problémy pramení hlavně z nevědomosti a neinformovanosti lidí.

Toto je jedno z témat, kterými bych se chtěla zabývat, neboť si velmi vážím všech, kteří se rozhodli pečovat o své blízké v rodinném prostředí, Fungující rodina je základem pro plnohodnotný život všech jejich členů.

PhDr. Dagmar Malíková,
poradkyně v oblasti pojištění, zastupitelka obce, předsedkyně sociálního výboru, Hnojník