Primářka MUDr. Zuzana Hotová

Nemocný člověk potřebuje lékaře, nemocný kraj potřebuje Volbu pro kraj.“

Narodila jsem se v roce 1981 v Bohumíně. Po dosažení středoškolského vzdělání na matematickém gymnáziu v Bílovci jsem vystudovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2006 jsem nastoupila na porodnicko-gynekologickou kliniku ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Od roku 2016 působím na gynekologicko-porodnickém oddělení Nemocnice Třinec, kde od roku 2019 zastávám post primářky. Současně se své profesi věnuji také v gynekologické ambulanci v Třinci a Ostravě. Mám tři nezletilé děti, dva syny a jednu dceru. Mezi mé největší koníčky patří má rodina a má práce. V politice jsem nováčkem, ale již delší dobu mi není její vývoj lhostejný. Mým cílem je zaměřit se na to, co je mi nejbližší a co je neodmyslitelnou součástí mého života – a to je oblast zdravotnictví. Ráda bych prostřednictvím krajského zastupitelstva prosadila větší investice do zdravotnictví tak, aby i naše zdravotnictví bylo schopno konkurovat vyspělým zdravotnickým systémům západoevropských zemí. Mým cílem je posílit kvalitu a dostupnost zdravotní péče pro všechny občany našeho kraje. Jednou z podmínek dostupnosti zdravotní péče je samozřejmě dostatek zdravotnického personálu. A proto chceme nejen zachovat, ale i podpořit rozvoj Lékařské fakulty v Ostravě a čerstvým absolventům vytvořit program začlenění se v lékařském systému našeho kraje, který pro ně bude natolik zajímavý, že v našem kraji zůstanou. Nezapomeneme však ani na zdravotní sestry a další zdravotnický personál. Jako primářka dobře vím, že bez nich naše zdravotnictví fungovat nebude a proto i k jejich práci přistupuji s úctou.

MUDr. Zuzana Hotová,
lékařka, primářka gynekologicko-porodnického oddělení, Smilovice u Třince