Volební program v Moravskoslezském kraji

VOK ve svém programu nezapomíná na krajské školství. Jako klíčové vnímá spojení školy s praxí, zapojení odborníků z praxe do škol, nebo rozšíření tolik potřebných technických oborů. V oblasti zdravotnictví se zasadí o to, aby nebyly privatizovány krajské nemocnice a aby byla zdravotní péče dostupná, což s sebou nese nutnost dostatku lékařů a zachování pohotovostní lékařské služby. Dostatek lékařů nám může zajistit ostravská lékařská fakulta, která musí v Ostravě zůstat a produkovat nové absolventy, které kraj potřebuje. Podnikneme všechny kroky k tomu, aby lékařská fakulta v Ostravě nezanikla. Ve svém hledáčku má VOK také dopravní obslužnost v kraji, dopravu občanů z měst i malých obcí do zaměstnání, za kulturou či k lékaři, ale také zlepšení stavu silnic v MSK, jejich opravy a konečné dostavby.

Podpora podnikání je oblastí, které se bude věnovat tak, aby mohly vznikat další malé a střední podniky, které poskytují pracovní místa pro občany kraje. Krédem VOK je zastavit vylidňování kraje. Aby občané MSK neodcházeli z kraje jinam za prací, z důvodu špatného ovzduší, nedostatku bytů pro začínající rodiny nebo kvalitních škol či nedostupné zdravotní péče. Odborně zdatní kandidáti jsou připraveni zajistit kvalitní domovy pro seniory a odpovídající sociální péči pro ty, kteří se nemohou o sebe sami postarat z důvodu věku nebo zdravotního handicapu.

O toto vše a mnoho dalšího se VOK s podporou občanů zasadí.  Kandidáti jsou připraveni řešit konkrétní problémy v kraji tak, aby se lidem v kraji lépe žilo. Pokud voliči do hnutí VOK vloží důvěru, protože je přesvědčí, že veřejnou správu musí řídit odborníci, je hnutí VOK připraveno jednat se všemi volebními soupeři, kteří uspějí ve volbách, aby při společných jednáních dosáhli shody, která bude k prospěchu obyvatel tohoto kraje.