Aktuality VOKVOK KK

Naší prioritou je náprava zdravotnictví v regionu

Zdroj: MF Dnes (Karlovarský kraj) čtvrtek 3.9.2020

Redaktor MF Dnes: Petr Kozohorský

KARLOVARSKÝ KRAJ Premiéru v krajských volbách zažije jako lídr hnutí Volba pro kraj (VOK) karlovarský lékař Josef März. Politické zkušenosti sbírá ve druhém funkčním období jako zastupitel Karlových Varů. „Svou práci v zastupitelstvu nevnímám jako politiku. Karlovy Vary jsou malé město na to, aby se zde hrály politické boje,“ říká Josef März.

Říká se, že když je na kandidátce lékař, je polovina úspěchu zaručena. Jak se na toto tvrzení díváte? Vnímáte to také tak?

Já to tak nevnímám! Lékař je člověk, jako každý jiný. Je dobrý lékař, špatný lékař, chytrý, hloupý. Jestli titul dělá dojem na voliče, možné to je v rámci přínosu hlasů. Spíš je podstatné jak a jestli vůbec  jsou zvolení lidé schopni pracovat po volbách.

Jak se dá skloubit časově náročná práce lékaře s politikou?

To záleží na tom, jaký je úspěch ve volbách a do jaké míry se člověk v rámci povolební situace angažuje. V tuto chvíli funguji na městě, kde se mi práci lékaře a zastupitele skloubit daří. V rámci kraje je otázkou, jaký bude náš výsledek. Záleží na tom, do jaké míry bychom byli angažovaní ve vedení kraje či bychom byli v opozici.

Funkci už jste si vyzkoušel na městě, kde jste nějakou dobu působil jako neuvolněný radní pro kulturu.

V rozsahu této funkce to skloubit šlo. Nicméně to bylo trnem v oku opozici, přestože jsem odměnu dával do městské nadace. Nemá smysl se hádat kvůli pro mě nepodstatným věcem.

Pokud chce člověk dělat dál svou profesi, musí najít míru, kterou je schopen politice dát. Je velice brzy předjímat, jak bude vypadat situace po krajských volbách. Samozřejmě do nich jdeme s tím, že chceme mít úspěch. Kraj by se podle našeho názoru měl dělat jinak. Pokud uspějeme do té míry, že se staneme součástí nějaké koalice, bude záležet na jednáních s potencionálními koaličními partnery, jaká pozice nám připadne. Dlouhodobě nezastíráme, že to hlavní, o co nám jde, je náprava zdravotnictví v kraji. Podle výsledků jednání bych musel zvažovat, jestli budu dál fungovat v rámci nemocnice, nebo v rámci kraje. Pokud by to mělo vykrystalizovat v práci radního či náměstka, pak bych dočasně musel přerušit profesi, respektive věnovat se jí jenom okrajově.

Řekl jste, že by kraj měl fungovat jinak. Co znamená jinak?

Myslím si, že by se především měl obrátit investiční formou. V tuto chvíli se chválit za to, že má kraj přebytek 700 milionů je jenom výsledek toho, že za každou cenu šetří, nebo ne zcela ideálně funguje. Z pozice města to vidíme. Spolupráce s krajem z našeho pohledu dramaticky dobrá není. Podporu pro řadu investic, na kterých by se kraj podílet měl, je velmi obtížné získat. Řada projektů, které se za čtyři roky jakoby povedly, jsou věci, které pouze dobíhají. Nemám pocit, že by se nyní realizovalo něco podstatného, co by vzniklo za současného vedení kraje.

Dá se to vyjádřit jednodušeji?

Naše heslo je, že vrátíme kraji jeho možnosti. Chybí nám zásadnější propagace kraje v rámci České republiky jak pro turistický ruch i zásadnější zlepšení dopravní dostupnosti, tedy dokončení D6. I když je to především státní záležitost, nevěřím, že by kraj pro to nemohl udělat víc. A pak je tady rozvoj potenciálních průmyslových či výzkumných oblastí. Aby nepřevládala orientace na turismus. V tuto chvíli se mluví o vědeckotechnologickém parku, který kraj chce tvořit za X stovek milionů, ale nikdo neví, co to je.  Podle mého je to chiméra, která nemá žádné praktické naplnění.

Pokud se podaří hnutí v krajských volbách uspět a vy se dostanete do zastupitelstva, myslíte si, že bude velký rozdíl mezi prací na městě a kraji?

Rozdíl je v tom, že své město člověk zná. Kraj ovšem není jen o jeho městě a tím pádem i problémy, které se v krajském zastupitelstvu řeší, jsou rozdílné. Dále některé věci, jako například zdravotnictví, město neřeší prakticky vůbec. Kraj je v tomto ohledu v rámci přenesených působností blíž k centrálním úřadům a vládě. Takže věci je nutné řešit malinko jinak a malinko jinde, než na lokální úrovni.

Region čeká útlum těžby hnědého uhlí. Jakou roli by v tomto procesu měl sehrát kraj?

Z našeho úhlu pohledu by měl kraj fungovat jako servis pro obce. Je to spojovací článek mezi státem a obcemi. Co se týká Sokolovska, tam bude určitě obrovský problém. Navíc se ještě míchá s tím, co nás čeká i jinak. Tedy s navýšením nezaměstnanosti nejen z důvodů propouštění na Sokolovské uhelné, ale také v rámci krize hospodářství, která určitě začne, pokud už z části nezačala. Tam kraj bude hrát zásadní úlohu v rámci pomoci Sokolovsku při vzdělávání a rekvalifikačních programech. Bude muset také zvážit formy pomoci investorům, kteří by přivedli jiná odvětví průmyslu. Sokolovsko je přeci jenom stále víc průmyslové a podobné věci tam patří. A nemyslím si, že to úplně vyřeší technologický park, protože ten je zaměřený na vědu a výzkum, zatímco na Sokolovsku se budou propouštět především lidé s nižším či středním vzděláním.

V čem vidíte možné formy podpory případným investorům?

Může jednat podstatně intenzivněji, a z mého úhlu pohledu i podstatně kvalifikovaněji, s vědeckými institucemi a vysokými školami. Teď se bavíme o zázemí pro jejich aplikovaný výzkum. Kraj může poskytnout spolupráci v rámci svého majetku, který jim dá za symbolickou cenu k dispozici. Může jednat i s ministerstvy o případném snížení daňové zátěže. A samozřejmě by měl podstatně lépe a správně čerpat z veškerých možností, které má v rámci dotačních titulů i projektu Re:Start. V něm si zatím nepočíná příliš úspěšně.

Už jsem z mnoha úst slyšel, že kraj v Re:Startu poněkud zaspal.

Nemyslím si, že zaspal. Myslím si, že se na něj vykašlal. Poslední tři až čtyři roky jsou v podání kraje podle mého o tom, že vše zkontrolujeme, zrevidujeme, prověříme, budeme šetřit na toaletním papíru, ale dlouhodobější záměr a hlavně schopnost cokoli dotáhnout chybí.

Máte nějaké konkrétní náměty, jak Re:Start v Karlovarském kraji uplatnit?

Na webových stránkách máme návrhy projektů, které by se v rámci kraje mohly realizovat. Nabádáme občany, aby určili TOP 10 projektů, které by si podle jejich názoru zasloužily realizaci. A mezi nimi je celá řada takových, které by se daly v Re:Startu použít. Například pro Karlovy Vary tam máme novou hvězdárnu, na kterou by se zřejmě prostředky čerpat daly. Stejně tak ještě za minulého vedení kraje už byl připraven generel nemocnice v Karlových Varech, byl i dávno odsouhlasen.   Už se mohly podnikat kroky, aby se rekonstrukce v rámci nemocnice mohla odehrát. Vše je o jednání s centrálními orgány. A tady se ukazuje, že fakt stejné vlády kraje a státu v podstatě nehraje roli. Nic nám to zatím nepřineslo.

Jaké byly vaše osobní pohnutky pro vstup do politiky. A kde v ní vidíte do budoucna své místo?

Nemám politické ambice. Do dění ve městě jsem vstoupil s tím, že jsem to úplně za politiku nepovažoval. Tu tendenci mám doposud. Jsme malé město na to, abychom zde hráli politické boje. Spíš mi jde o řešení konkrétních problémů. Co se kraje týká, v minulých volbách jsem už byl osloven, ale nechtěl jsem. Pokud by mi neležel na srdci stav zdravotnictví v regionu, tak bych se neúčastnil ani letos. Mé základní moto je, že v rámci zdravotnictví můžu nadávat, rezignovat, nebo se pokusit zvrátit tu příšernost, která se tady odehrává. Ale motivace, že bych se dám účastnil politiky v rámci parlamentu či senátu, v tuto chvíli nemám.

Josef März

46 let, tři děti.

Vystudoval gymnázium v Plzni, posléze 3. lékařskou fakultu v Praze.

Po absolvování nastoupil v roce 1998 do nemocnice v Teplicích, od roku 2002 pracuje v Karlových Varech.

Jeho specializací je chirurgie a traumatologie.

Je šéfem České společnosti pro úrazovou chirurgii.