O hnutí Volba pro kraj

Vznik hnutí

Myšlenka vytvořit nové hnutí vznikla ve skupině občanů Karlovarského kraje, které spojuje rozčarování z vývoje politiky v kraji, jak ji provozují velké politické strany. Členové celostátně organizovaných stran jsou primárně orientováni na celostátní politická témata a často je upřednostňují na úkor řešení problémů našeho kraje. Z občanů Karlovarského kraje, kteří by měli hájit jeho zájmy v Praze, se tak spíše stávají celostátní politici, kteří v Karlovarském kraji obhajují pražskou politiku. A ti, kteří se s tímto trendem nespokojí, jsou vytlačeni na okraj politických aktivit své strany.

Politické hnutí Volba pro kraj (zkráceně VOK) formálně vzniklo dne 3.12.2015, kdy byly Ministerstvem vnitra České republiky zaregistrovány jeho stanovy.

V programové oblasti se VOK nebude profilovat na ideologické ose pravice-levice, ale bude prosazovat řešení jednoznačně prospěšná pro občany a naopak bude odmítat řešení vnucovaná celostátní politikou proti zájmům občanů kraje.

Ing. Michal Soukup, předseda politického hnutí