Aktuality VOK

Odpovědnost státu

Je naprosto logické, že tím, kdo má největší odpovědnost, ale zároveň také největší nástroje v boji s raketově rostoucí nezaměstnaností, je stát. Právě nyní nadešel čas, kdy zvolené vedení státu musí reagovat rychle a zcela cíleně. Je potřeba maximálně adresně směřovat finanční, ale i jinou pomoc do oblastí kde je jí skutečně třeba. Je naprosto nezbytné, aby vláda, se zapojením českého, ale především unijního rozpočtu co možná nejdříve zpracovala systémovou pomoc, a to především strukturálně nejvíce postiženým regionům mezi které náš kraj bohužel také patří.

Nezastupitelnou roli v nadcházejícím složitém období budou mít jednotlivé pracovní úřady, které se musí připravit na nárůst žadatelů o práci. VOK-Volba pro kraj má ve svém volebním programu zřídit JOBcentra, která pomůžou rozvíjet a posilovat kontakty mezi všemi partnery působícími na trhu práce. Na rozdíl od předchozích období zde bude velká část žadatelů, kteří budou chtít pracovat a nespokojí se s pouhou evidencí (na rozdíl od nemalého počtu klientů, kteří spokojeně již několik let žijí pouze ze sociálních dávek) a tak náročnost kladená na příslušné úředníky bude velkou prověrkou celého systému. Ostatně možná právě blížící se krize na pracovním trhu nabízí možnost štědrý neadresný systém přehodnotit a oddělit ty, kteří naší sociální podporu opravdu potřebují a to od těch, kteří ji pouze chtějí.

Pokud jsem v předchozích řádcích hlavní roli svěřil našemu státu, nelze samozřejmě nepojmenovat vedlejší a podpůrné role, které má náš kraj, naše města a obce. Především je potřeba konkrétně pojmenovávat a aktivně přenášet přicházející problémy, ale také s návrhy možných řešení na jednotlivá ministerstva a na vládu. Příkladem může být aktivnější zapojení státu do procesu útlumu těžby a to např. formou zmrazení emisních povolenek. Naši kandidáti za VOK-Volba pro kraj mají zkušenosti s krajskou i komunální politikou. Víme co možné je a není. To co chceme možné je.

Pozitivním výsledkem by tak mohl být pozvolnější a tedy sociálně únosnější úbytek pracovních míst. Využít můžeme nejen zvolené senátory a poslance, ale komunikovat musíme také třeba prostřednictvím Asociace krajů, kde máme svého Hejtmana, nebo často slyšitelným Svazem měst a obcí. Musíme si také uvědomit, jak silnými partnery pro záchranu pracovních míst jsou např. Krajská hospodářská komora, místní akční skupiny (MAS), úspěšné přeshraniční Euregio Egrensis nebo různé mikroregiony. Vždyť i zde vznikají desítky investičních projektů, které mohou vytvořit nové pracovní příležitosti, nebo alespoň mohou udržet a upevnit ty jež existují. Důležitá je budoucnost!

Bc. Jan Picka