Aktuality VOKVOK KK

ON-LINE: Debata politiků na statku Bernard o nezaměstnanosti v našem kraji MUDr. Josef März

Zdroj: Deník 17.9.2020

Odkaz: https://karlovarsky.denik.cz/zpravy_region/on-line-debata-politiku-na-statku-bernard-o-nezamestnanosti-v-nasem-kraji-20200916.html

Deník připravil na čtvrtek 17. září od 13 hodin speciální předvolební debatu. Jejím hlavním tématem je rostoucí nezaměstnanost, probírat se ale budou i další palčivá témata.

Šéfredaktor přibližuje hlavní téma dnešního setkání – nezaměstnanost v regionu. „Měl by být kraj důraznější v doporučeních či opatřeních ve školách?“ zněla otázka na hosty.

„Roušky při vlastním vyučování nejsou správné. Pokud se ve škole vyskytne ohnisko, je další postup na hygienické stanici – zda například přistoupí k rozdělení dětí, distanční výuce, to už je individuální. V krizovém štábu je přizvána hygienická stanice, která dodnes nedala v tomto tématu vyjádření, její přínos je nula. Podle mě by se měla vyhodnocovat situace v menších celcích než v celém kraji, jednotlivá města mají svá specifika,“ vysvětlil Josef März.

Přechází se k nezaměstnanosti v Karlovarském kraji. Otázku pokládá redaktorka Ivana Kalinová. „Máme tady již půl roku koronavirus. Byly kroky kraje dostatečné ohledně podpory zaměstnanosti v oblasti turistického ruchu v první vlně onemocnění?“

Josef März: Podle mě kraj zaspal. Kraj sice připravuje systém voucherů, ale v Karlových Varech jsme si museli pomoci sami.

Další otázkou je, zda by měl kraj sanovat jarní ztráty.

„Úloha kraje je především v podpoře cestovního ruchu a lázeňství formou marketingových kampaní. Kraj je na to předpokládám připraven. To jestli hoteliéři mění svoji filozofii, to si myslím, že jich řada pochopila a dělá. Nemůžeme sanovat někoho, kdo není schopný se přizpůsobit situaci,“ řekl Josef März.

Ivana Kalinová pokládá další otázku: „Sokolovská uhelná masivně propouští, propouštět se bude i ve službách. Jak pomoci lidem, kteří přijdou o práci? Máme možnost těm lidem pomoci?“

„Ti, kteří o svá místa přijdou, budou odkázáni na úřady práce. Nejsem si však jist, jestli úřady postihují celou problematiku a stíhají. Měla by vzniknout centra pro rekvalifikace i sociální poradenství. Jak přilákat nové zaměstnavatele? Doufejme, že se podaří rozpohybovat průmyslová zóna na Sokolovsku. Kraj se bude muset snažit zabezpečit propuštěným lidem rekvalifikaci na místa, kam budou moci nastoupit,“ vysvětlil Josef März.

Debata končí dotazem, na který mají všichni hosté odpovědět krátce jednou větou: Jaká je největší výzva nebo úkol pro vládu Karlovarského kraje v příštím období?

Josef März: Zajistit zaměstnanost a ztráta ega po nástupu na krajský úřad.

Děkujeme, že jste sledovali on-line reportáž z dnešní debaty politiků na statku Bernard.

Výstup z dnešní debaty najdete v zítřejším Deníku. Tématům, která se probírala, se budeme věnovat i v následujících dnech.