Aktuality VOKVOK KK

Postarejme se dobře o seniory a ukažme vyspělost naší společnosti

MUDr. Miloš Starý

garant volebního programu: SENIOŘI A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Vyspělost společnosti je dána schopností postarat se o tělesně i duševně postižené a seniory. S pokračujícím stárnutím naší populace se stále více nedílnou součástí našeho života stávají různé typy sociálních zařízení, od domovů pro seniory a LDN, přes denní stacionáře po specializovaná zařízení pro pacienty s demencí Alzheimer centra.

Důraz v péči o klienty by měl být směřován nejen na adekvátní prostory, vybavenost a potřebné technologie, ale především na pracovníky pečující o staré a nemocné. Jde o velmi zodpovědnou práci, která je velice náročná fyzicky, ale především psychicky. Odpovědnost těchto lidí a jejich obrovské nasazení se projevilo během letošní koronavirové epidemie. Pečovatelský personál často ve snaze ochránit klienty v nejrizikovější skupině od nákazy zůstával s nimi celé týdny izolovaný v rámci sociálních zařízení.

Pečovatelé si často více než jiní lidé uvědomují konečnost života, uvědomují si křehkost zdraví, jak rychle se člověk z plné síly může stát plně závislým na svém okolí. Zodpovědnost těchto lidí je penězi nevyčíslitelná. Každému z nás se může stát, že někdo z našich blízkých bude potřebovat péči takovéhoto zařízení. Nepochybně si v takové situaci budeme přát, aby prostředí, strava, ale především pečující personál byl na špičkové úrovni. Budeme ale hledat také lidskost, laskavost a pochopení. Otázkou zůstává, zda jsou tyto lidské vlastnosti pro nás samozřejmostí nebo nadstandardem, který od pečovatelů očekáváme. Važme si každého, kdo pečuje o naše blízké s láskou a srdcem.  

Zaměstnanci v zařízeních, která poskytují sociální péči, by měli být adekvátně odpočatí, psychicky vyrovnaní, mít obrovskou trpělivost a nadhled. Proto bychom měli mít nejen dostatek takovýchto zařízení, ale především dostatek kvalitního a spolehlivého personálu. Je třeba dávat těmto pracovníkům najevo, jak jsou důležití, opakovat jim, jak si jich nesmírně vážíme za práci, kterou vykonávají, a také je umět adekvátně ocenit. Jako lékař vím, jak těžké a odpovědné povolání si pečovatelé zvolili. Osobně bych jim chtěl poděkovat za jejich životní rozhodnutí pomáhat.