VOK MSK

Tisková zpráva, 6. 8. 2020, Ostrava

Hnutí Volba pro kraj představuje své kandidáty do Senátu v Moravskoslezském kraji

Politické hnutí odborníků Volba pro kraj (VOK) nominovalo ve všech třech senátních obvodech, ve kterých letos proběhnou senátní volby v Moravskoslezském kraji, své zástupce. VOK sází na to, že lidé dají přednost nezávislým odborníkům před politiky.

Prioritami hnutí pro senátní volby jsou: zachování lékařské fakulty v Ostravě, zachování průmyslu a pracovních míst v kraji, zavedení 13. důchodu pro všechny seniory, změna financování krajů a obcí (peníze, které se v obci a kraji vyprodukují, zůstanou lidem a využijí se pro rozvoj našeho kraje) a zrušení zpoplatnění dálnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Cílem VOK je lepší život v Moravskoslezském kraji a zastavení vylidňování kraje. V tom nám mohou pomoci zástupci v Senátu tlakem na vládu a změnou některých zákonů.

Na tiskové konferenci VOK, která se konala 6. 8. 2020 v hotelu City City v Ostravě, byli představeni tři senátní kandidáti hnutí VOK.

Senátní obvod 69 Frýdek-Místek:

RNDr. Pavel Olšovský, Ph.D., vědecký pracovník, projektový manažer a středoškolský učitel, žije ve Frýdku-Místku.

Senátní obvod 72 Ostrava-město:

Mgr. Miroslava Škaldová, ředitelka základní a mateřské školy, žije v Ostravě.

Senátní obvod 75 Karviná:

Lubomír Kuznik, dlouholetý starosta a primátor Karviné, žije v Karviné.

Kandidáti do Senátu spolu připravovali jednotlivé priority pro senátní volby a chtějí spolupracovat při prosazování těchto priorit i po volbách.

Mým prvním cílem, a s kolegy jsme se na tom shodli, je zavedení 13. důchodu pro naše seniory. V okolních zemích to už funguje, tak proč by to nemohlo fungovat u nás. 13. důchod by byl vyplácen před Vánocemi.

Druhým je zrušení zpoplatnění dálnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. Dnes jsou zatíženy okolní obce neúměrným hlukem a prachem. To už nemluvím o zvýšeném nebezpečí kolize dětí i dospělých při vyšším provozu,“ uvedl kandidát VOK do Senátu za obvod Frýdek-Místek Pavel Olšovský.

„Mou první prioritou je zachování Lékařské fakulty v Ostravě. V době, kdy řada lékařů odchází do důchodu a nedostatek lékařů řeší naše zdravotnictví tím, že si musí vypomáhat lékaři ze Slovenska, Ukrajiny a Ruska, tak není něco v pořádku. Ale nechci se dívat do minulosti. Je potřeba napnout všechny síly a společně situaci vyřešit tak, aby nejen byla Lékařská fakulta v Ostravě zachována, ale aby se mohla dále rozšiřovat.

Druhou je řešení inkluzivního vzdělávání a jeho efektivního financování. Jsem pro jasnou analýzu kolik nás už toto vzdělávání stálo a zda jde o efektivně vynaložené peníze. Zda by se finanční prostředky nedokázaly využít ve školství lépe. A stanovit jasné mantinely tomuto vzdělávání,“ uvedla kandidátka VOK do Senátu za obvod Ostrava-Město Miroslava Škaldová.

„Ať si říká, kdo chce, co chce, tak náš kraj a můj volební obvod zvlášť, je závislý na těžké práci našich lidí. Podpora pracovních míst, podniků a průmyslu je tak pro mě prioritou. Hned po svém zvolení navrhnu zákon o dřívějším odchodu do důchodu pro lidi, kteří pracují v těžkých profesích. Ono se o tom pořád diskutuje, a skutek utek. Tak o tom necháme hlasovat a uvidíme, kdo to myslí vážně, a kdo o tom jen mluví. Dále bych navrhl změny ve financování obcí a krajů tak, aby podstatná část finančních prostředků, které se vyprodukují v daném místě, zůstaly u nás a nepřesouvaly se do daňových rájů a do Prahy. Tyto finanční prostředky vznikají díky práci našich lidí a podniků a měly by se vrátit zpátky k lidem a do rozvoje místa, kde žijeme,“ uvedl kandidát VOK do Senátu za obvod Karviná Lubomír Kuznik.

Na podporu svých priorit kandidáti do Senátu za hnutí VOK připravili tři petice a po dobu volební kampaně budou sbírat podpisy mezi občany Moravskoslezského kraje. Jedná se o petice za zrušení zpoplatnění „dálnice“ mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, na podporu zavedení 13. důchodů pro naše seniory a za zachování Lékařské fakulty v Ostravě. Pokud získají dostatek podpisů, tak kandidáti hnutí VOK předají petice kompetentním orgánům a budou hlídat, aby se tyto orgány zabývaly požadavky občanů. V případě úspěchu se kandidáti zavázali, že v rámci svých senátorských kanceláři otevřou bezplatné právní poradny pro občany a pomohou jim s řešením nepříznivých životních situací, do kterých se může bohužel každý dostat.

Volební kampaň bude financována z dobrovolných darů samotných kandidátů a ze sponzorských darů od občanů a dalších dárců.

https://vok-volbaprokraj.cz/moravskoslezsky

Kontakty:

Senátní obvod 69 Frýdek-Místek:

RNDr. Pavel Olšovský, Ph.D.

Telefon: 605 789 142, e-mail: olsovskysenat@seznam.cz

Senátní obvod 72 Ostrava-město:

Mgr. Miroslava Škaldová, ředitelka základní a mateřské školy, žije v Ostravě.

Telefon: 724 112 691, e-mail: mirkasenat@seznam.cz

Senátní obvod 75 Karviná:

Lubomír Kuznik, dlouholetý starosta a primátor Karviné, žije v Karviné.

Telefon: 602 469 896, e-mail: kuzniksenat@seznam.cz