Aktuality VOKVOK KK

Tisková zpráva

Karlovy Vary, 5. 8. 2020: VOK – Volba pro kraj (VOK) půjde do podzimních krajských voleb společně s hnutím Karlovaráci.  Na kandidátní listině „VOK-Volba pro kraj s podporou hnutí Karlovaráci“ se bude o přízeň voličů ucházet řada místních odborníků a lokálních patriotů, kteří před politikou dávají přednost řešení místních problémů. Koalice odborníků jde do voleb se třemi hlavními cíli, kterými jsou ZABRÁNĚNÍ ÚPADKU ZDRAVOTNICTVÍ, PLNÁ ZAMĚSTNANOST V KRAJI a BLÍZKOST LIDEM. Do čela kandidátky se postavil lékař MUDr. Josef März.

Voličům nabízíme a do vedení kraje chceme kandidáty, kteří museli vždy splnit tři podmínky: 1. jsou experty na danou oblast, 2. znají lokální situaci a 3. nabízí konkrétní řešení. Nejsme politická strana, jsme hnutí odborníků. Už se nemůžeme dívat na to, jak náš kraj, který má historicky takové možnosti, je na posledním místě v zemi. Naším společným zájmem je zlepšit život v našem kraji,“ říká lídr kandidátky MUDr. Josef März – lékař, předseda hnutí Karlovaráci a karlovarský radní.

Sokolovsko na druhém místě zastupuje místostarosta Sokolova Bc. Jan Picka, chebský region bude na kraji hájit starosta obce Drmoul Ing. Josef Švajgl. Na dalších místech kandidují lékař a zastupitel obce Hájek MUDr. Miloš Starý, starosta města Hroznětín a dobrovolný hasič Martin Maleček, profesionální sportovec a karlovarský radní Václav Skuhravý nebo emeritní záchranář Horské Služby Rudolf Chlad či lékař a zastupitel Karlovarského kraje a města Karlovy Vary MUDr. Jiří Brdlík.

Koalice jde do voleb se šesti hlavními tématy, kterými jsou: ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE, PLNÁ ZAMĚSTNANOST, PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, OCHRANA PŘED MIGRANTY A BEZPEČNOST, SPORT A KULTURA a BLÍZKOST LIDEM.

Zdravotnictví je klíčovým tématem hnutí

„Nikdy nedovolíme zrušení interny Chebské nemocnice. Kraj poskytne dotace na neobsazená místa praktických lékařů ve všech obcích, které na to mají nárok. To je základní podmínka pro jakékoli vyjednávání o budoucí koalici s kýmkoli, ze které neustoupíme ani o milimetr,“ vymezuje hned na začátku nabídku voličům MUDr. März.

Cílem koalice je však zlepšení podmínek pro obyvatele Karlovarského kraje v tom nejširším slova smyslu. Předpokladem pro stabilizaci a dlouhodobě udržitelný rozvoj je samozřejmě ekonomický růst, který jediný dokáže zajistit blahobyt obyvatel, ale také kvalita životního prostředí. Kvalita života v malých obcích a odlehlých částech regionu musí být srovnatelná s většími obcemi, včetně dostupnosti základních služeb, vzdělávání a zdravotní péče.

V rámci krajského rozpočtu bude VOK podporovat zachování dotačních titulů na podporu rozvoje venkova, oprav místních komunikací nebo pro rozvoj cyklistické infrastruktury a agroturistiky. Hodlá se také zasadit o vyšší finanční podporu kraje v oblasti výstavby a obnovy kanalizace a vodovodů v malých obcích. Hnutí také podporuje Krušné hory jako místo pro klidný a spokojený život. V rámci dopravní infrastruktury Karlovarského kraje se zaměří na dokončení silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb – bavorská dálnice A93, zvýšení prostupnosti hranic a kapacitní napojení kraje na německou silniční síť.

Hlasujte o projektech, které zlepší kraj

Hnutí na Karlovarsku definovalo dvě desítky konkrétních projektů, které chce podporovat. Patří mezi ně například budování vysokorychlostního internetu v malých obcích, podpora bytových projektů v jednotlivých městech, Společné operační středisko složek Integrovaného záchranného systému, cyklostezka Kraslice-Sokolov, projekty hospodaření s dešťovou vodou nebo náplavka na břehu Ohře v Karlových Varech. Vybrané projekty hnutí na kraji, ve městech a obcích prosadíme. Přímé rozhodování občanů je naše zbraň proti nečitelným dohodám politických stran, které už dávno zastupují jen samy sebe, a ne nás, občany. O těchto projektech může veřejnost hlasovat na webových stránkách hnutí na adrese https://vok-volbaprokraj.cz/moznostikraje/

„Mám velkou radost, že se povedlo uzavřít koalici s úspěšným hnutím Karlovaráci,“ oznamuje uzavření koalice předseda hnutí VOK Ing. Michal Soukup. „Členové celostátně organizovaných stran jsou primárně orientováni na celostátní politická témata a často je upřednostňují na úkor řešení problémů našeho regionu. Z občanů Karlovarského kraje, kteří by měli hájit jeho zájmy v Praze, se tak spíše stávají celostátní politici, kteří v Karlovarském kraji obhajují pražskou politiku. S tím se nehodláme smířit, vrátíme kraji jeho historické možnosti.“