Aktuality VOK

Vyjádření VOK k problematice očkování.

Vzhledem k aktuálnosti tématu si za naše hnutí dovolíme poskytnout rovněž krátké stanovisko k problematice očkování. Vnímáme očkování jako jeden ze zásadních nástrojů k řešení epidemiologické situace. Z tohoto důvodu se také na všech úrovních naši zástupci snaží o maximální podporu růstu proočkovanosti populace. Nicméně rovněž vnímáme z pohledu liberálního hutí rozhodnutí o očkování jako svobodnou volbu jedince s přihlédnutím k jeho zdravotnímu stavu, přístupu a preferencím a všem dalším okolnostem. Nepovažujeme za vhodné, aby byli lidé k očkování jakkoli nuceni a nebo pobízeni  ekonomickými stimuly a různými benefity. Stejně tak by neměly být neočkované osoby jakkoli postihovány nebo diskriminovány.